PILECKI Witold (1901-1948)
pseudonyms „Witold", „Tomek", „Romek", conspirational surnames: „Tomasz Serafiński", „Roman Jezierski, „Leon Bryjak", „Jan Uznański", „Witold Smoliński", codename „T-IV"; officer of the Polish Army reserves, cofounder of the Polish Secret Army, voluntary prisoner of the KL Auschwitz, officer of the Main Headquarters of the Home Army and “NIE”, political prisoner of the Stalinist period, the victim of a judiciary murder.
signature Rotamaster Pilecki
Institute of National Remembrance The Historical Museum of Warsaw Dolnośląska Inicjatywa Historyczna

Poem

Pod LIDĄ  - "Under Lida" (Polish version only)

Był Łukuć Stanisław, leśnik, co wraz z żoną
Urszulą tu mieszkał, chodząc w las co ranka.
Starzy już oboje, żyli z sobą zgodnie.
Serdeczni, pogodni, dla wszystkich życzliwi.
On z uśmiechem dobrym stale z niej żartował.
Ona, drepcąc za nim – wciąż o niego dbała.

Kiedy się znalazłem czasem wśród tej czwórki,
Wspomnienia jednego z nich – ciągnęły potem
Nieskończony łańcuch opowieści innych.

Barwna przeszłość Sukurcz, jak też ciężkie czasy,
Życie przodków moich, lub ich jakieś czyny,
Wyczarowywane ze zmierzchów przeszłości,
W pełgającym świetle długiego łuczywa
Wetkniętego w szparę jednej ze ścian chaty
(Starego leśnika) – wciąż występowały
Jak żywe obrazy, w których się postacie
Tak snuły, zmieniały –jak snuły się dymy
W Łukuciowej chacie z jego wielkiej fajki,
Smugami z łuczywa, kłębami nad głową
Adama, jak również przejętej Józefy.

– położone było to, co stanowiąc wiano prababki naszej, z domu – Domeykówny, wyłączone z rejestru ziem odbieranych, uniknęło konfiskaty. Resztę, własność pradziada i dziada, po Powstaniu 63–go roku, Rosjanie skonfiskowali lub przymusowo sprzedano. Stara klucznica – Józefa znała szereg nazw tych miejscowości, jak Starojelnia, Papiernia, Łowczyłowicze czy Ryłowce. Coś niecoś sprzedano sąsiadom jak – Piatkowszczyzna. To, co zostało – nazywało się Sukurcze.
Dziwna nazwa. Znacznie później dowiedziałem się pochodzenia tego słowa. Sukurcze, niegdyś – wielkie, następnie podziałem i konfiskatą części lasu pomniejszone, u schyłku wieku XIX-go nie przedstawiały już w ówczesnych pojęciach wielkiego majątku. Wtedy na ten kawałek ziemi, liczący z lasem około sześciuset dziesięcin nikt specjalnie nie zwracał uwagi, traktując go jako posiadłość małą. Lecz z biegiem czasu, gdy stale się zmieniał stosunek do ziemi, obiekt nie rozszerzając w terenie swych granic, powoli osiągnął wartość i znaczenie.

back
Print
PDF file
Send page